Strona Główna


Strona główna > Info Wtorek, 24 listopada

O programie Rundy Scenografia

Obecna formuła widowiska wypracowana została przez dziesiątki wydań. Przyjęto najlepsze, sprawdzone w praktyce rozwiązania w przeszłości w efekcie mające doprowadzić do ważnego, przejrzystego i atrakcyjnego programu.

Wraz z powrotem z anteny TVP Regionalnej do TVP Info program skrócony został z 48 do 36 minut, co zmusza do przywrócenia reżimu czasowego przy zadawaniu pytań ( nie dłużej niż 30 sekund) i odpowiedziach Gościa ( do 90 sekund). Ugrupowania mają łącznie do dyspozycji 2 minuty. Sygnał dźwiękowy oznajmia wyczerpanie limitu czasu, ale nie przerywa pryncypialnie interesującej polemiki w najlepszych momentach wydania jak taka sie zdarza.

Obecna formuła wprowadza jasny podział programu na dwie części "Gorący temat" i "Tematy wolne"

Część I

W chwili zaproszenia Gościa przekazany zostaje temat wiodący na otwarcie programu, zdefiniowany "gorący temat", do którego pytania przygotują i zadawać będą TRZY wybrane ugrupowania. Przyjmujemy zasadę, że będą to ugrupowania umownie nazwane ZA, PRZECIW i NEUTRALNE. Wyznaczenie zakresu tematycznego polaryzuje przebieg dyskusji i ułatwia młodzieży przygotowanie merytoryczne, ale też obliguje młodzież do bardziej dogłębnych studiów omawianych zagadnień. To wyższy poziom merytoryczny programu.

Na młodzieży spoczywa bardzo istotne a zrazem trudne zadanie - realizowanie podstawowej idei programu, tego, że młodzież jest "kontra" i pogodzenie go z formułą opartą głównie na wymianie poglądów. Niezmiennie wymaga od młodzieży umiejętności polemiki.

Część I kończy wcześniej nagrane i odtwarzane w trakcie programu "Pytanie spoza studia" kierowane do Gościa przez adwersarzy politycznych, publicystów, osoby z życia publicznego.

Część II

"Tematy wolne". Jak do tej pory - pytania nurtujące poszczególne grupy z dziedzin bliskich Gościowi. Nie znaczy to, że nie wolno zadawać pytań również dotyczących "gorącego tematu". Wolno, bo w tej części młodzież pyta jak zawsze, o co chce, co ją nurtuje a poruszane problemy leżą w sferze zainteresowania Gościa.

Alternatywa:

Zakończeniem wszystkich rund pytań może być - o ile Gość będzie chciał skorzystać z tej możliwości - "Pytanie Gościa" do wybranego ugrupowania czy stowarzyszenia. Obowiązuje ten sam czas pytania i odpowiedzi.

Pointa

W Poincie programu pojawia się na plazmie obok Gościa mem internetowy opublikowanego na, facebooku, który będzie zamknięciem dyskusji i poprzedzi anons gościa następnego wydania oraz pożegnanie.

Struktura:

Po przywitaniu telewidzów i prezentacji Gościa prowadzący pierwszym pytaniem wprowadza temat spotkania.

Zaraz potem wybrane ugrupowania podejmuje polemikę z Gościem na przyjęty temat.

Część druga zakłada, iż udział w dyskusji biorą wszyscy. Dyskusja zasadnicza musi jednak toczyć się według jasnych reguł i w odpowiednich, równych dla wszystkich warunkach - to jest klasyka erystyki. Program nie może przypominać Hyde Parku!

Młodzież może dyskutować nie tylko z Gościem, bowiem stworzona została - oczekiwana przez nich - możliwość polemiki pomiędzy wszystkimi grupami biorącymi w programie.

Uzupełnieniem studyjnej dyskusji są na bieżąco czytane wybrane pytania nadsyłane przez telewidzów drogą internetową pod adres: mk@mlodziezkontra.pl, na Facebook i Twitter. Pytania te mogą być kierowane zarówno do Gościa jak i do młodzieży.

Czas i prowadzący:

Prowadzący wskazuje kolejność zabierających głos. Sam również od czasy do czasu, kiedy uzna stawia pytania, podsumowuje, komentuje.

Jest gospodarzem użyczającym miejsce spotkania dwóm stronom, też uczestnikiem, operującym elementami programu ze stałymi fragmentami gry jak pytania od internautów, polityków, memy…

W zależności od wagi i poziomu merytorycznego dyskusji, pozwala na dalszą wymianę poglądów, bądź oddaje głos następnej osobie, często wykorzystując potencjalną możliwość polemicznego stanowiska.

Młodzież w studio:

Studio podzielone jest na trybuny polityczne, na których zasiada młodzież reprezentująca:

  1. młodzieżówki partii politycznych zasiadających w Sejmie
  2. młodzieżówki partii politycznych pozaparlamentarnych o poparciu społecznym przekraczającym 3 procentowy próg wyborczy (przyjęliśmy zalecenia KRRiT wydane odnośnie do składu dyskutantów w programie "FORUM")
  3. przedstawiciele młodzieży niezrzeszonej politycznie (stanowiącej przecież zdecydowanie większy procent całej populacji młodzieży):
    • studenci dziennikarstwa, politologii, ekonomii, prawa, koła naukowe
    • studenci grup dyskusyjnych i stowarzyszeń
    • grupy młodzieży zapraszane okazjonalnie ze względu na dyskutowany temat

Udział grupy niezrzeszonej spowodował, iż w programie pojawiły się pytania, których często młodzież partyjna w imię partykularnych interesów własnych ugrupowań celowo unikała.

Poszerzony został również zakresu dyskusji. Obok politycznych pojawiły się tematy nurtujące całą współczesną młodzież oraz opinie o szerszym spojrzeniu. Ideałem jest, by wszystkie były obiektywne a zarazem dogłębne, oparte na wiedzy.

Zaproszenie do czynnego udziału w MK młodzieży niezrzeszonej jest wyłączną decyzją Redakcji Programu. W szczególnych wypadkach może być wcześniej konsultowane z redaktorem macierzystej Anteny a nawet Kolegium Programowym Anteny.

Ważne by mogli wypowiedzieć się w programie przedstawiciele wszystkich grup.

Te, które nie zdążą zadać pytania podczas trwania programu są pierwszymi proszonymi o głos w części II następnego wydania Mk.

Udział wszystkich grup w MK jest zagwarantowany po przedstawieniu sądowego dokumentu rejestracji bądź dokumentu rodzimej partii delegującej młodzież do udziału w programie.

Wszystkie ugrupowania polityczne i niepolityczne posiadają absolutna autonomię w doborze reprezentantów - uczestników programu jak i wyborze swojego przedstawiciela zabierającego głos w dyskusji.

Program nie jest skrępowany jakąkolwiek kontrolą pytań czy ustawianiem poglądów. Te młodzież sama ma prezentować a naszym celem jest pomoc w znalezieniu najlepszej formy ich prezentacji.

To warunki sine qua non.

Wszystkich obowiązują dwie kardynalne reguły uczestnictwa w programie:
- pierwsza kardynalna zasada zabrania używania w dyskusji argumentum ad personam,
- druga wyklucza, nawet w cytatach, słowa i określenia przyjęte za wulgarne i obraźliwe.

Tego typu sformułowania i słowa nie są niczym usprawiedliwione i nie powinny padać w żadnej sytuacji.

Zasadą, regułą, zwyczajem, tradycją programu jest nie przekraczanie granicy elementarnego wychowania i kulturalnego zachowania zarówno wobec innych uczestników jak i przede wszystkim wobec Gościa, któremu bez względnie należy się szacunek. Przez tyle wydań i lat, z wciąż zmieniającymi się uczestnikami, program preferował i starał się zachowywać formę czystych wypowiedzi, piękną polszczyzną i wysoką kulturę polityczną odróżniającą od języka pyskówek innych mediów.

Zakończenie

Program kończy się podsumowującym pytaniem od prowadzącego do Gościa i interpretacją w miejsce graffiti malowanego w trakcie programu w studiu przez 17 lat, mema internetowego opublikowanego podczas trwania programu na facebooku, będącego pointą spotkania wyrażoną w formie dyktatury informatycznej tych czasów.

Ważne!

Program emitowany jest na żywo. Ma to swoje konsekwencje zarówno polemiczne jak i realizacyjne. Słów powiedzianych cofnąć się nie da.

Szanujemy różnorodność polityczną biorących w nim udział i staramy się, aby reprezentowane były tu przeróżne ugrupowania. Jednakże, co podkreślamy z całą mocą, w audycji mogą brać udział tylko ci, którzy również szanują jej reguły oraz partnerów, dzięki którym program trwa od lat.

NIGDY nie było pytań "ustawianych", narzuconych dyskutującym. Redakcja nie wie, jakie pytania przygotowała młodzież i jakie padną w studiu. Wiemy jedynie, kto zamierza wziąć udział w dyskusji, by podpisać osobę na wizji. Niepodpisani na wizji to ci, którzy wyrwali się spontanicznie do głosu.

Negatywny wpływ tabloidów na życie a w konsekwencji na zadawane pytania w tym programie, niestety incydentalnie daje o sobie od czasu do czasu znać. Szczególnie u "początkujących" polemistów. Cóż…grzechy młodości…ale nam, Redakcji Programu przychodzi prosić o zrozumienie i wybaczenie, co szczerze czynimy, bo tez byliśmy całkiem nie dawno młodzieżą.

TVPTVP Kraków © 2001-2017 TVP Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone Błąd na stronie?