Strona Główna


Strona główna > Archiwum Niedziela, 5 kwietnia

wydanie: 231 data: 6.01.2008
gość: prof. Zbigniew Ćwiąkalski
funkcja w dniu emisji: Obecny minister sprawiedliwości

Recenzja w kwadrans po programie:

Dobrze się słuchało pana Ministra. Pewnie, jako Profesor wzbudza respekt - byli w studiu jego studenci? Miało się wrażenie, że niektórzy byli stremowani…

Dobrze, że Prowadzący w porę przerwał wymianę zdań z UPRem…Pytający wyraźnie szarżował.

Dobre pytania od internautów i ogólne wrażenie.

Panie Ministrze - co z osobami, które ukończyły już studia prawnicze, czy one także będą musiały zdawać ten proponowany przez Pana egzamin końcowy?
Tasadar

Co pan uważa na temat dostępu do zawodów prawniczych poza aplikacją w przypadku np. doktorantów czy osób mających kilkuletnia praktykę w kancelariach prawniczych?
Kuper

Panie Ministrze, czy nie chciałby Pan zreformować polskiego prawa tak, by prawda, prawda i tylko prawda była istotą procesu karnego i żeby oskarżony nie mógł kłamać bezkarnie?
Maciej S. Kraków

Czy aplikacja pozaetatowa, która jest w szczególności praktykowana wobec aplikantów prokuratorskich, jest krzywdząca dla nich samych i Państwa, gdyż nie jest w stanie prawidłowo ich przygotować do pracy na stanowisku prokuratora? Czy Pan minister ma zamiar aktualnych aplikantów prokuratorskich 1-3 roku objąć aplikacją etatową?
Aplikant

Co z asesorami; jak zamierzają państwo rozwiązać ww. problem? Czy zmieni się coś w kwestii uznaniowości decyzji prezesów sądów okręgowych w decydowaniu, kto ma zostać asesorem (sędzią na próbę, czy in. instytucją, która powstanie)?
Marcingad

Czy wie pan, że służba więzienna podlega ministrowi sprawiedliwości, a jeżeli tak, to dlaczego nie podejmuje pan żadnych kroków do polepszenia jej kondycji?
Marcin J.

Czy sędzia, który naruszył niezawisłość sędziowską na podstawie akt i nie złożył oświadczeń w myśl art. 52 par. 2 k p c może orzekać w sprawach publicznych?
Stanisław

Panie Ministrze jestem pracownikiem administracyjnym Sądu rejonowego. Jak długo będziemy w pogardzie ministrów sprawiedliwości? Zarabiamy mało a pracy przybywa. Pracownicy wydziałów Cywilnych nadganiają w wydziałach Karnych (dyżury aresztanckie i tryby) jak długo nie będzie poprawy naszej sytuacji? Sądy to nie tylko sędziowie!!! Którzy i tak w większości traktują nas jak swoich służących niż partnerów w pracy!!!
Tomasz

Czy mógłby Pan Panie Ministrze podać własną propozycję zmierzającą do podwyższenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów?
M0nikac

Panie Ministrze czy będą w tym roku oprócz podwyżek płac dla Sędziów, podwyżki płac dla pracowników administracyjnych w Sądach tzn. np. pracowników Sekretariatów?
Popwoman

Mam małe pytanie do Pana ministra, chcąc wprowadzić egzamin argumentuje to Pan tym, że wiele osób kończy studia tylko i wyłącznie, dlatego że płaci, absolutnie nie zgadzam się a tą opinią, proszę zapoznać się z liczbami studentów, którzy są przyjmowani na studia prawnicze z liczbami tych, którzy je kończą!!! Jest różnica prawda?
Kaziu200

Panie Ministrze, dokąd więźniowie będą na naszym podatników utrzymaniu, kiedy wyśle ich Pan do pracy w kopalniach węgla? Przestępcami na wolności są, dlatego że oduczyli się pracy.
Kosze

Czy Pan minister uważa, ze sprawiedliwe jest egzaminowanie kandydatów na tłumaczy przysięgłych czy do innych zawodów prawniczych, podczas kiedy jeszcze kilka lat temu pewne uprawnienia uzyskiwało sie niemal automatycznie, po spełnieniu wymogów ustawy?
J.

Data wydania

Wybierz rok, a następnie dzień i miesiąc aby obejrzeć informacje na temat danego wydania

2018 17 16 15 14 13 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

miesiąc:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

dzień:
6.1 13.1
20.1 27.1

TVPTVP Kraków © 2001-2017 TVP Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone Błąd na stronie?